Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej w zakresie minimalnej zdolności finansowej przewoźników pod licencją transportową. Powyższe ubezpieczenie oferujemy za pośrednictwem Generali TU.

Zakres ubezpieczenia:
Ochroną objęte są zobowiązania oraz roszczenia finansowe wobec Ubezpieczonego z tytułu prowadzonej przez niego działalności, a które określone są w art.7 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) 1071/2009 z dn. 21.10.2009r.

Sumy gwarancyjne:
9.000 EUR za pierwszy pojazd
5.000 EUR za każdy kolejny pojazd

OCP - OC Przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym

Jest to nieobowiązkowe ubezpieczenie firmy transportowej, jednakże jego posiadanie jest wymagane przez większość zleceniodawców firm transportowych i spedytorów.

Ochroną objęty jest towar w razie szkody zawinionej przez przewoźnika.
Przewoźnik, który posiada polisę OCP zyskuje wiarygodność w oczach klientów a dodatkowo zabezpiecza własny interes przerzucając odpowiedzialność finansową za ewentualną szkodę na firmę ubezpieczeniową.

OC Cargo

OC Cargo to ubezpieczenie mienia w transporcie, obejmujące ochronę przed utratą, ubytkiem lub uszkodzeniem towaru. Ubezpieczenie to skupia się na przedmiotach, które są transportowane, a więc może je zawrzeć właściciel ładunku, a nie koniecznie spedytor czy przewoźnik.

OC Spedytora

OC Spedytora jest to odpowiedzialność wobec zleceniodawcy i osób trzecich za szkody, które wynikną z nienależytego wykonania umowy spedycji. Ochroną objęte są zdarzenia takie jak:

1. Konsekwencje wyboru nierzetelnego podwykonawcy
2. Błędy Spedytora w wyborze środka transportu lub trasy transportu
3. Błędy w przygotowania przesyłki do transportu
4. Błędy w czynnościach odprawy celnej
5. Błędy związane z czynnościami składowania towaru

508 - 245 - 201
604 - 783 - 171

CENTRUM HANDLOWE JANKI

Pl. Szwedzki 3, 05-090 Janki
Wyświetl mapę

Formularz kontaktowy

Leasing Warszawa | Ubezpieczenia | Kredyty Warszawa