Ubezpieczenia na życie

Ochronne

Ubezpieczenia na życie ochronne obejmują swoim zakresem ochronę życia i zdrowia Ubezpieczonego. Wypłata odszkodowania następuje w przypadku śmierci Ubezpieczonego, a sumę odszkodowania uzyskuje osoba Uposażona wskazana przez Ubezpieczonego. Umowy ochronne mogą mieć umowy dodatkowe dotyczące śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, trwałego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku, całkowitej niezdolności do pracy, na wypadek poważnego zachorowania, poważnej operacji czy pobytu w szpitalu.

Inwestycyjno- ochronne

Przedmiotem Ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonego. W ubezpieczenia mieszanym dokonujemy wyboru jaka częśc składki ma być przeznaczana na inwestycję, a jaka na ochronę życia. Tutaj także istnieje możliwość dokupienia dodatkowych umów jak wyżej, a dodatkowo umowy prowadzenia emerytalnego konta IKE/IKZE oraz umów rodzinnych, jak:

ubezpieczenie na wypadek śmierci współmałżonka
w wyniku nieszczęśliwego wypadku
ubezpieczenie na wypadek pobytu Dziecka w szpitalu
ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania Dziecka

Inwestycyjne:

W ubezpieczeniach inwestycyjnych przedmiotem ochrony jest życie Ubezpieczonego oraz długoterminowe inwestowanie środków pochodzących ze Składek regularnych lub Składek dodatkowych w ramach Funduszy, które wybiera Klient.

508 - 245 - 201
604 - 783 - 171

CENTRUM HANDLOWE JANKI

Pl. Szwedzki 3, 05-090 Janki
Wyświetl mapę

Formularz kontaktowy

Leasing Warszawa | Ubezpieczenia | Kredyty Warszawa