Ubezpieczenia komunikacyjne

Gdzie ubezpieczenie?

Współpracujemy z największymi i najbardziej wiarygodnymi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, m.in PZU, Gothaer, Hestia, Proama, Warta, Interrisk, Uniqa i Autoprotect. Dzięki temu dla każdego klienta znajdziemy najkorzystniejsze ubezpieczenie.

Ubezpieczenie OC

Jest to obowiązkowe ubezpieczenie dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych, które chroni kierowcę od szkód, które wyrządzi on osobom trzecim. W ramach OC Towarzystwo Ubezpieczeniowe zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania na rzecz osoby poszkodowanej w zdarzeniach związanych z ruchem drogowym.

Górna granica sumy ubezpieczenia jest określona przez Ustawę i wynoszą one: 2 500 000 EURO na rzecz osoby poszkodowanej na jedno zdarzenie, bez względu na ilość poszkodowanych. 500 000 EURO na rzecz uszkodzonego mienia.

Ubezpieczenie AC

Autocasco jest to dobrowolne, dodatkowe ubezpieczenie pojazdu od skutków uszkodzenia, zniszczenia i kradzieży.

NNW

Ochroną Następstw Nieszczęśliwych Wypadków objęci są kierowcy i pasażerowie, którzy w wyniku nieszczęśliwego wypadku doznają uszkodzenia ciała powodującego uszczerbek na zdrowiu lub śmierci, które nastąpiły w związku z ruchem pojazdów mechanicznych.

Assistance

Assistance to pomoc w przypadku kolizji, awarii, kradzieży lub innych wypadków losowych które zdarzają się podczas podróży. Ochrona Assistance obejmuje pomoc techniczną, informacyjną, administracyjną, finansową, prawną i medyczną.

GAP

GAP ubezpieczenie od utraty wartości pojazdu. Ubezpieczenie to pokrywa różnicę pomiędzy faktyczną kwotą wypłaconego odszkodowania z polisy AC (w przypadku kradzieży lub kasacji auta), a kwotą fakturową zakupu pojazdu. Polecamy GAP szczególnie klientom zakupującym auto w kredycie lub leasingu. Zabezpieczy ono spłatę zobowiązań.

508 - 245 - 201
604 - 783 - 171

CENTRUM HANDLOWE JANKI

Pl. Szwedzki 3, 05-090 Janki
Wyświetl mapę

Formularz kontaktowy

Leasing Warszawa | Ubezpieczenia | Kredyty Warszawa